Cihaz ve Makina Takip Çözümleri

İş makinaları takip sistemi ile hizmet verilen iş makinalarını uzaktan denetleyebilir ve aşağıda sıralanmış olan özelliklerden faydalanabilirsiniz :


Çalışma Süresi Takibi
Kazı Süresi Takibi
Rölanti Süresi Takibi
Yakıt Depo Seviyesi Takibi
Akü Voltaj Seviyesi Takibi
Operatör Takibi
Motor Açma/Kapama Öncesi Rölanti Bilgisi
Motor Devir Sayısı
Sefer İhlal Bildirimi
Sefer Raporlama
Çalışma Süresi

Sistemi Genelde Kimler Kullanır?
İş makinesi çalıştırmakta olan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar.