E-Defter

E-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır.

E-Defter’in Faydaları Neler?

Firmaların ticari defterleri, kâğıda basılı olarak tutma zorunlulukları, işlem sayısı çok olan mükelleflerin, yüksek bakım, saklama ve onaylama maliyetlerine katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış denetimlerinde fonksiyonel bir şekilde kullanılamamaktadır. Büyük iş hacmine sahip mükellefler söz konusu defterlerini, uygulamada elektronik ortamda tutmalarına karşın, yasal zorunluluklar nedeniyle elektronik ortamın yanında kâğıt ortamında da muhafaza etmektedirler. Mükelleflerin elektronik ortamda defter tutmalarının avantajları aşağıdaki maddelerle sıralanabilir:

 • İşgücü ve zaman tasarrufu,
 • Onaylama maliyetleri ve zamanında tasarruf,
 • Arşivleme harcamaları tasarrufu,
 • Baskı, kağıt, toner ve kartuş gibi kırtasiye harcamaları tasarrufu,
 • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlamak,
 • Elektronik ortamda denetim imkanı sağlamak,
 • Uluslararası denetime imkan sağlamak,
 • Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortam bir format ve standartta sağlamak.

Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 • Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya (NES) sahip olmaları,
 • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.