E-İrsaliye

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

e-İrsaliye Kullanıcıları Kimlerdir?
e-İrsaliye uygulaması e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecek, bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil olan firmalar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebileceklerdir.

Avantajları:

Ekonomik
e-İrsaliye kullanımına geçen şirketler, kağıt, baskı, faturalandırma, postalama, arşivleme giderlerinden ve iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf edecekler

Hız
e-İrsaliye kullanımına geçen şirketler tarafından düzenlenen elektronik belgeler, düzenlendiği an hızlıca alıcı şirkete iletilmektedir. Aynı şekilde teslimat anında kısmi kabul, iade veya hatalı ürün gibi durumlarda işlemler çift yönlü olarak elektronik altyapı sayesinde çok daha hızlı sonuçlandırılabilmektedir

Doğa Dostu
e-İrsaliye kullanımı, milli ekonomiye sağlayacağı tüm faydaların yanı sıra kağıt israfından, karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun ortadan kaldırılmasını sağlayacaktı

Güven
e-İrsaliye oluşturma ve saklamada güvenilir bir yol olan entegratör sistemi ile elektronik olarak saklanan belgelere istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Bir başkasının sizin belgelerinize ulaşması imkansızdır. VERİBAN’da bilgileriniz üçüncü bir data merkezinde barındırılmaz, yedek kurtarma merkezimiz ile elektronik datalarınız güvenle saklanır.

Özellikleri:

  • Saklama ve yeniden ulaşma kolaylığı
  • Müşteriye gönderim rahatlığı
  • Gelen irsaliyelerin kabul ve kontrol imkanı
  • İrsaliye üzerinde firma mesajlarını yayınlayabilme
  • Muhasebe sistemine entegre olması
  • Çevreci bir sistem olması
  • Raporlama kolaylığı sağlaması
  • İstenildiği yer ve zamanda ulaşılabilmesi
  • 10 Yıl boyunca güvenle saklanması