Kep Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir.

KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP NEDEN KULLANILMALIDIR?
KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar edememektedir.

KEP SİSTEMİ İLE YAPILABİLECEK İŞLEMLER
KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir. Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır. Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.

KEP AVANTAJLARI NELERDİR?
KEP tarafsızdır ve yasal koruma sağlar.
Kayıtlı elektronik posta (KEP) yasal delil olarak kullanılabilmektedir.
Teslim etme ve okunma garantisi sunar :
KEP’ te yollanan mail teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından hukuki olarak okundu şeklinde kabul edilmektedir.
KEP sistemi gönderiye müdahaleyi önlemektedir.
KEP sisteminde gönderinin bütünlüğü güvence altındadır,değiştirilemez.
KEP zaman kazandırır.
KEP bilgi akışının ve aktarımın sürecinin daha hızlı ilerlemesine doğrudan etki eder.
KEP kullanması kolaydır.
KEP posta sürecindeki risklerin ortadan kalkmasını sağlar.
KEP maliyetleri düşürmektedir.
KEP kağıt kullanımını, arşivleme giderlerini posta ve işlem giderlerini büyük oranda ortadan kaldırmaktadır.
KEP çevreci bir uygulamadır.
KEP kağıt kullanımını ortadan kaldırdığı için ağaçların kesilmesinin önüne geçer ve çevrenin korunmasını sağlar.