Veri Merkezi

Veri Merkezleri (Datacenter) çok büyük boyutlarda verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması amacıyla, bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğun bir şekilde bir merkezde toplandığı yerlerdir.
Bu merkezler, web sitelerinin yayında olması ve saklanması, e-posta ve anlık ileti (instant messaging) gönderimi, bulut depolama ve uygulamaları/hizmetleri, e-ticaret işlemleri, çevrimiçi oyun topluluklarının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir çatı altında toplanmasına hizmet sunmaktadır.
Herhangi bir işletme, ürettiği veya kullandığı her türden veri için veri merkezine ihtiyaç duyar. Devlet kurumları, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri, finans kurumları, sağlık kurumları, tüm boyutlardaki perakendeciler, Google ve Facebook gibi bilgi ve sosyal ağ hizmetleri sunan çevrimiçi pazarlamacılar da dâhil olmak üzere, çeşitli düzeylerde “Veri Merkezi” ihtiyacı bulunmaktadır.
Verilere yavaş ve güvenilir olmayan bir erişim, hayati önem taşıyan hizmetlerin durmasına sebebiyet verebilir. Bu durum, kullanıcı memnuniyetinin düşmesi ve maddi kayıp yaşanması anlamına gelir.Bu kaybı engellemek için birçok ticari kuruluş, kendi bilgisayar ağları ve sunucularının oluşturduğu yapılardan çok, hem maliyetleri kısmak hem de Bulut hizmetlerinden yararlanmak için verilerini veri merkezlerine taşımıştır.