Yedekleme / Felaket Kurtarma

İş sürekliliğiniz için her zaman verilerinizi korumanız ve sistemlerinizin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca altyapılarda yaşanan sorunlar kurumları geri dönüşü olmayan felaketlere sürükleyebilir veya onarılması zor sorunlara yol açabilir. Verilerinizi tek bir merkezde veya konsolide tutulması dışında iş sürekliliğinin temel gereklerinden biri de Disaster Recovery (Felaket Kurtarma) yönetimidir. Bu yöntem;

– Riskli fonksiyonların belirlenmesi,
– Kurtarma sürelerinin değerlendirilmesi,
– Potansiyel maliyetlerin hesaplanması,
– Belirli olaylar için plan yapılması,
– Özel riskleri tanımlanması,
– Acil, aracı ve nihai kurtarma adımlarını belirlenmesi,
– Belirli görevleri yerine getirmek için iş planının ortaya konmasını gerektirir.